AUŠ-APE Inscripción Actividades Publicaciones Fotogalería Archivo Didáctica Enlaces

Úvodem děkujeme všem těm, kteří pravidelně každý rok platí členský příspěvek Asociace učitelů španělštiny. Jelikož jde jen o menší část členů, rádi bychom Vás informovali o tom, že již několik let nedostáváme dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na naši činnost. Jsme tedy závislí pouze na příspěvcích vybraných od členské základny. Vaše příspěvky jsou proto pro činnost AUŠ velmi důležité.
Dovolujeme si upozornit, že člen AUŠ-APE platí členský příspěvek každý rok, ne tedy pouze v roce, kdy se účastní některé z akcí organizovaných AUŠ-APE. Tímto mu, mimo jiné, vzniká nárok na loterii didaktických materiálů, na Boletín, na účast konferencích AUŠ-APE apod.
Pokud se na aktivitách AUŠ-APE jako člen nechcete podílet, oznamte nám prosím ukončení členství v Asociaci. Ušetříte tím Asociaci nemalé prostředky např. za tisk zbytečně velkého množství Boletínů.

Členský příspěvek je od roku 2008 150,- Kč

Členský příspěvek je třeba zaplatit do 30. 6. kalendářního roku

Členský příspěvek je možné zaplatit proti potvrzení na každém setkání AUŠ nebo převodem na účet AUŠ
č. 192 19 40 309 /0800 u České spořitelny.
Při bezhotovostní platbě vždy uvádějte své jméno v kolonce "zpráva pro příjemce".

O příjmech a výdajích Vás pravidelně informujeme na setkáních AUŠ a v Boletínu.

Průběžné Zprávy o hospodaření AUŠ:

Zpráva o hospodaření v roce 2017 (pdf)  

Zpráva o hospodaření v roce 2016 (pdf)  

Zpráva o hospodaření v roce 2015 (pdf)  

Zpráva o hospodaření v roce 2014 (pdf)  

Zpráva o hospodaření v roce 2013 (pdf)  

Zpráva o hospodaření v roce 2012 (pdf)  

Zpráva o hospodaření v roce 2011 (pdf)  

Průběžná Zpráva o hospodaření v roce 2010 (pdf)  

Průběžná Zpráva o hospodaření v roce 2009 (pdf)  

Závěrečná Zpráva o hospodaření za daný rok je zveřejněna v Boletínu AUŠ


Pokud se chcete stát členem AUŠ-APE, otevřete a vyplňte formulář, který zašlete jako přílohu na naši e-mailovou adresu. Přečtěte si prosím také stanovy AUŠ-APE.
Vyplněný formulář můžete v tištěné podobě odevzdat na jakékoli akci AUŠ-APE. Zde můžete v hotovosti zaplatit i členský příspěvek.

Formulář ve verzích word a pdf: verze word  verze pdf© Tomáš Kupka © Logo Martina Hulešová